Kompletní portfolio znělek najdete rovněž zde:

PORTFOLIO – ZNĚLKY

Co je to znělka?

Znělka je krátký „audiovizuální útvar“, který slouží jako úvodní nebo závěrečná sekvence audiovizuálního díla (filmu, videa, reportáže, pořadu, seriálu atd….) Smyslem znělky je uvést poutavým způsobem dílo, jeho název, případně obsah videa. Závěrečná znělka slouží ke koncepčnímu zakončení díla. Závěrečná znělka obvykle obsahuje tzv. titulkovou listinu – jména autorů, tvůrců, štábu a dalších osob v díle zahrnutých. Videospoty, videoblogy atd. obsahují většinou jenom logo a odkaz na příslušný web.

Kdy použít znělku?

Znělku doporučuji používat pro zvýšení atraktivity a profesionální úrovně pořadu. V samotné znělce může být propagován i sám autor, což je z dlouhodobého hlediska dobrý marketingový tah, protože video nejen že buduje povědomí o pořadu, ale také akcentuje samotnou osobnost. Ve znělce je také více prostoru pro výtvarně zajímavé a efektní ztvárnění. Tím se celé video dostává na mnohem vyšší level.

Základní rozdělení znělek

INTRO – úvodní znělka
OUTRO – konečná znělka, obsahuje titulky, kontakty, web nebo tzv. „kól tu ekšn“ - výzvu pro diváka, konzumenta, spotřebitele.
JINGLE – krátký předěl, graficky vychází z designu celého pořadu nebo videa. Slouží k oddělení jednotlivých částí pořadu. Funkcí „džinglu“ je také informovat diváka, který pořad vlastně sleduje a v krajním případě vtisknout do podvědomí logo pořadu, obdobně jako je tomu v reklamě.

Délka

Pro televizní pořady bývá délka obvykle kolem 20 vteřin. Pro internetové pořady, videoblogy atd. se vyrábí znělka kratší od 5 do 15 vteřin. Cílem je co nejrychleji a poutavě diváka přivést k obsahu samotného videa – tak aby „nepřepnul“.

Produkt ZNĚLKA zahrnuje:

INTRO, OUTRO + JINGLE Délka do 15 sekund, znělka je doplněna hudebním podkresem nebo zvukovými efekty, podle přání zákazníka.

Tip pro tvorbu

Pokud chcete, aby znělka dodržovala váš „korporát“ (vizuální styl vaší společnosti nebo osobnosti), připravte si grafický manuál, logo (ideálně ve „křivkovém“ formátu nebo PDF.) fonty a případně další grafické prvky. Veškeré materiály, grafické podklady a fonty jsou použity jenom pro účely konkrétní zakázky, nejsou použity v jiných dílech ani poskytovány třetím stranám.

Restart života

Stream TV

Znělka pro pořad na Stream.cz

© 2015

Minuta módy

Stream TV

Znělka pro pořad na Stream.cz

© 2015

Chlapidárium

Stream TV

Znělka pro pořad na Stream.cz

© 2015

Zdravě v hlavě

Stream TV

Znělka pro pořad na Stream.cz

© 2015

Divácká čočka

Stream TV

Znělka pro pořad na Stream.cz

© 2015

Bizarní Japonsko

Stream TV

Znělka pro pořad věnovaný japonským extrémům a zvláštnostem na Stream.cz

© 2015

Vaříme společně s Koko

Stream TV

Znělka pro pořad věnovaný vaření s populární kuchařkou Koko na Stream.cz

© 2015

MYKOKO

Stream TV

Znělka pro pořad věnovaný vaření s houbami na Stream.cz

© 2015

Psí koučka

Stream TV

Znělka pro pořad věnovaný cvičení psů na Stream.cz

© 2015

Kritické momenty kosmonatiky

Stream TV

Znělka pro pořad věnovaný kosmonautice.

© 2015

Fishing Italy - Intro

Fishing Italy

Znělka pro cestovní kancelář, která nabízí lov obřích ryb, zejména sumců a kaprů v Itálii na řece Pád.

© 2015

Na volné noze

znělka pro videoblog Roberta Vlacha

Znělka zachycuje propojení základních pilířů svobodného podnikání

© 2015

Hasiči

znělka pro hasičské združení

Znělka na bázi animovaného loga. Stylizované logo, doplněno o zvukové efekty.
Logo je vytvořeno pomocí stylizované ilustrace.

© 2014

Geekstoy

geekstoy.com

3d efekt. Inspirací pro znělku bylo samotné logo společnosti. Geeks toy se zabývá výrobou sázecího softwaru.

© 2013

Margit.tv

Margit Slimáková

Znělka pro videoblog populární propagátorky zdravé stravy Margit Slimákové. Kombinace typografie, fotografií a hudebního podkladu.

© 2014

Marketingová kouzla

cevelova.cz

Znělka pro videoblog marketingové čarodějnice Madly Čevelové Kombinace charakterové animace, typografie a hudebního podkladu.

© 2013

Naším krajem

Znělka pro připravovanou TV sérii určenou pro regionální televizi.

© 2013

Creative Future forum

Adobe

Znělka pro konferenci Creative Future forum 2010, kde byl představen produkt Creative Suite 5. Motion grafika v 3d prostoru.
Jednoduchý koncept, který pracuje s ikonami jednotlivých produktů v prostoru. Znělka je postavena na práci s kamerou a osvětlením.

© 2010

Česko s pěnou

Znělka pro připravovanou TV sérii.
Stylizované výtvarno v retro stylu. Inspirací byli staré kolorované fotografie a dobové propagační materiály. Hudba je pouze ilustrativní. Projekt zůstal nedokončen.

© 2009

Škola plastikového modelářsvtí

Znělka pro připravovanou TV sérii.
Kombinace fotografií, motion grafiky, efektů a typografie.

© 2008