Vysvětli to! video

nebo také Explain it! video

Video, které v krátkém čase a humornou formou představí divákovi nejen službu a produkt, ale také jakýkoliv projekt, systém, myšlenku nebo konkrétní data. Předností Explainer videoa je kombinace animovaného filmu (vtip, nadsázka, zvukové efekty) a informační grafiky doplněné o mluvený komentář.

Vysvětli to! Video umožní vytvořit situaci, zcela od nuly, bez ohledu na to, jak nepravděpodobná, abstraktní nebo fantastická je a předloží ji divákovi. Umožní vám představit produkt nebo službu v nejpříznivějším světle, okoření trochou humoru a vytvoří konkrétní závěr.

Tip pro úspěšné video

Vysvětli to video předává konkrétní informaci pomocí emotivního podání. Pokud jste se rozhodli použít tento formát, věnujte videu dostatek volnosti a nadsázky. Je namístě, že explainer video situaci „přestřelí“ nebo dostane do komického rozměru, protože jenom díky tomu získá video potřebný efekt. Nebojte se proto jít v tomto formátu "přes čáru" ať už v podání situací nebo výtvarném vyjádření. Obvyklý přístup klientů je mít video uhlazené, s "laskavým humorem" v líbivém stylu. Video potom neupoutá a stává se z něj spíše líbivá prezentace informací. Pokud máte navíc zájem vyrobit "virál", tato cesta nefunguje.

KYBOS

Unis Computer

Animovanané "Explainer video"
Představení systému pro správu informací Kybos.
2D animace, grafika, výtvarné prostředí, animovaná typografie.

© 2015

CAFS

Coventry university

Animovanané "Explainer video"
Nedokončený projekt - zadavatel v půli projektu od zakázky odstoupil bez udání důvodu - hudba je pouze ilustrativní.
Animovaná typografie, grafika, výtvarné prostředí.

© 2012

Learn what is Bitcoin

bitcoinmore.com

Animovanané "Explainer video"
Animovaná typografie, grafika, výtvarné pojetí, anglický voiceover.

© 2014

1. pomoc při autonehodě

Sorudo

Animovanané "Explainer video"
Animovaná typografie, grafika, výtvarné pojetí, český voiceover.

© 2014